Month: ноември 2018

Проект за Лого на производителна кооперация Балмек-Търнава

Проект за Лого на производителна кооперация Балмек-Търнава

„Балмек“ – Търнава

Предварителни проекти за Лого на земеделска-производителна кооперация „Балмек“ – Търнава