Month: април 2014

Тайнството свето кръщение

Тайнството свето кръщение

Кръщава се раб Божий