Репортажна фотография. Заснемане на мероприятия и събития

Фоторепортажи

Репортажната фотография е изразното средство на журналистическата фотография.
Тя се различава от другите жанрове на фотографията.
Обикновенно отразява събития, явления и факти. По своя характер тя дава информация, като показва нещо ново и необичайно което трябва да стигне до широката публика.

Това е вид услуга с която могат да се възползват всички който искат да се представят пред обществото по някакъв повод – откриване на търговски обект, фирмено или частно мероприятие, спортно състезание и т.н.
Професионалното заснемане води до по-добро представяне в медийте, допринася за повишаването на имиджа пред клиенти, пред сегашни и бъдещи бизнес партньори.

Фотодокументалистика

Браншови снимки, които обхващат всички видове документални фотографии. Всички фотографски изображения запазени във времето са незаменим фотодокумент за онагледяване на събития и факти от изминал период от време