Фирмен дизайн


Фирмен дизайн

От идеята до дизайна. Производство и организация на комплексни фирмени проекти.

Започваме от идеята – от какво има нужда клиента: изработка на билбордове,  рекламни табели,  трансперанти,  брандиране на превозни средства и витрини, фирмени тениски  и др..

Комплексни цялостни решения. Процеса включва дизайн, конструиране и изработка на изделията. Брандиране на  територията на цялата страна в рамките на предварително уговорени  срокове за изпълнение. Всяка рекламна кампания е  гарантира за качество и срокове за изпълнение  на всеки рекламен проект. Ефективната рекламната кампания е гаранция за  реални резултати за бизнеса.